Wszczepią tachografy?

 

 

Poseł pyta ministra zdrowia w interpelacji poselskiej: „Czy ministerstwo widzi potrzebę zabezpieczenia czasu pracy pielęgniarek i położnych w jednostkach służby zdrowia na wzór rozwiązań przyjętych w ustawie o czasie pracy kierowców poprzez wprowadzenie gwarancji dobowego i tygodniowego odpoczynku niezależnie od liczby umów o pracę oraz umów zlecenia?”
Resort zdrowia odpowiedział dyplomatycznie: „Minister Zdrowia respektuje zasadę równości podmiotów uczestniczących w rynku pracy. Podejmowanie działań wprowadzających maksymalne normy czasu pracy dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych byłoby sprzeczne z tą zasadą.”. (mm)