Jeżeli pośród twoich znajomych są pielęgniarki chętne do wyjazdu do pracy w Anglii, to skieruj je do nas a w zamian otrzymasz honorarium w wysokości 200 funtów. Praca na bloku operacyjnym, oddziałach: chirurgicznym i wewnętrznym.

Praca dla pielęgniarek za granicą.