Ministerstwo zdrowia ogłosiło kolejny projekt "wykazu badań diagnostycznych, na które będzie mogła wystawiać skierowanie pielęgniarka lub położna."

Skierowania pielęgniarek i położnych.

 

 

 

PROJEKT Z DNIA 22 CZERWCA 2015 ROKU

 

Minister zdrowia opublikował w dniu 26 czerwca 2015 roku PROJEKT rozporządzenia zawierający wykaz badań diagnostycznych, na które będzie mogła wystawiać skierowanie pielęgniarka lub położna. Poniżej publikujemy przedmiotowy wykaz.

 

 

 

 

Więcej informacji w sprawie recept pielęgniarek znajdziesz w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - nakład 90 tysięce egzemplarzy!!!

 

 

 

 

Zobacz informator pt.: Recepty pielęgniarek w Gazecie nr 1/2015

Zobacz informator pt.: Recepty pielęgniarek w Gazecie nr 2/2015

 

 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale - recepty pielęgniarek i położnych