To na wniosek władz izby pip w rozporządzeniu w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych wpisano, że w uzgodnieniu dotyczącym sposobu podziału środków finansowych na konkretne osoby, będzie brał udział przedstawiciel izby pip.

Działalność izby pip.

 

Zobacz także:

Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych - zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.Czytano prawie 5 000 razy, 17 KOMENTARZY.

FAKTY I MITY w kontekście rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

Wiceminister zdrowia o tzw. podwyżkach pielęgniarek i położnych - "jest możliwe, że uzgodnienia pielęgniarek z kierownictwem placówek będą prowadzić do tego, że niektóre dostaną 1500 zł bądź więcej, a inne podwyżki nie dostaną wcale".

 


 

 

Tak wynika z notatki autorstwa ministerstwa zdrowia, ze spotkania negocjacyjnego w dniu 14 lipca 2015 roku. W przedmiotowej notatce zapisano:

"NRPiP zgłosiła uwagę do zapisu § 2 ust, 4, dotyczącego udziału „przedstawicieli organów samorządu pielęgniarek i położnych", którzy będą brali udział w uzgadnianiu porozumienia dotyczącego sposobu podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w danym podmiocie leczniczym. Ustalono, że NRPiP przekaże propozycję przedmiotowego zapisu."

Ostatecznie w projekcie przedmiotowego rozprządzenia zapisano:

4. Świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z:
1) uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat;
2) pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, 
z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe określone w pkt 1.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

To się nazywa wyczucie miejsca i czasu. Władze izby pip teraz, właśnie teraz, podpisują "dokument o wzajemnej współpracy" z .... ministrem zdrowia!