Zobacz konferencję władz związku pip przed sejmem.

Działalność związku pip.