Ministerstwo wydaje komunikat, że "podpisało dokument o wzajemnej współpracy" z władzami izby pip. Następnego dnia władze izby pip: "nieprawdziwa informacja". Kto mówi prawdę?

Działalność izby pip.

 

 

 

 

W tym samym dniu władze związku pip organizują konferencję pod sejmem, a władze izby lecą do ministra zdrowia i podpisują "dokument o wzajemnej współpracy".

Mariusz Mielcarek

4 sierpnia 2015 roku 


 

5 sierpnia 2015 roku

Natomiast w dniu 5 sierpnia władze izby pip zamieściły komunikat:


Niniejszym, reprezentując samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o spowodowanie sprostowania nieprawdziwej informacji rozpowszechnianej przez niektóre media, jakoby w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Ministerstwie Zdrowia został podpisany dokument o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy i zakresu czynności w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne. Jak wynika z doniesień prasowych, informacja ta rozpowszechniana jest w oparciu o komunikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia. Wymieniona nieprawdziwa informacja w środowisku pielęgniarek i położnych zrodziła wiele negatywnych emocji i dała asumpt do podważania wiarygodności władz samorządu w sytuacji, w której żaden dokument z ich udziałem podpisany nie został. Biorąc powyższe pod rozwagę, jak zapewne Pan Minister rozumie, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych zmuszony jest do powstrzymania się od dalszych rozmów z Ministerstwem Zdrowia, do czasu wyjaśnienia zaistniałego incydentu.


Zobacz wyjaśnienia ministra zdrowia