Zobacz projekt porozumienia "podwyżkowego" dla pielęgniarek i położnych, które miały podpisać władze związku i izby pip, a który przygotował minister zdrowia.

Działalność związku i izby pip.

 

Zobacz także:

Minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia w sprawie "dodatkowych środków" dla pielęgniarek i położnych - zapewniających "średni" wzrost wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat. Środki te w zakładach pracy podzielą związki pip.Czytano prawie 5 000 razy, 17 KOMENTARZY.

 

FAKTY I MITY w kontekście rozporządzenia ministra zdrowia w zakresie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

Wiceminister zdrowia o tzw. podwyżkach pielęgniarek i położnych - "jest możliwe, że uzgodnienia pielęgniarek z kierownictwem placówek będą prowadzić do tego, że niektóre dostaną 1500 zł bądź więcej, a inne podwyżki nie dostaną wcale".

 

To się nazywa wyczucie miejsca i czasu. Władze izby pip teraz, właśnie teraz, podpisują "dokument o wzajemnej współpracy" z .... ministrem zdrowia!

 

Media - mechanizm wypłaty tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych to swoisty finansowy szantaż! Ministerstwo bowiem uzależnia wypłatę dodatkowych pieniędzy od podpisania porozumienia w danym szpitalu, które zakończy protest.

 


 

                                       

 PROJEKT AUTORSTWA MZ 

 

 

POROZUMIENIE

zawarte w dniu w Warszawie pomiędzy:

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, 00-252 Warszawa, ul. Podwale 1, reprezentowanym przez:

 

zwanym dalej „OZZPiP" i

Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, 02-757 Warszawa,

ul. Pory 78, lok. 10 reprezentowaną przez:

zwaną dalej „NlPiP",

a

Narodowym Funduszem Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, reprezentowanym

przez:

 

zwanym dalej „NFZ", i

Ministrem Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej „Stronami".

Działając na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. póz. 167 i z 2015 r. póz. 791) i ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, póz. 1038), w trosce o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie o następującej treści:

§1

  1. Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 581, z późn, zm.), zwanej dalej „ustawą";

  2. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wyda nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

  3. Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 ust. 3 ustawy wyda nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

  4. Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne;

5. Prezes NFZ przeznaczy w budżecie NFZ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w wysokości 940 min zł w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r, oraz środki w wysokości około 1,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2017 r.;

6. Kwoty ustalone wyżej zapewnią średni wzrost wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi o 600 zł w przeliczeniu na etat pielęgniarki/położnej. Podział środków finansowych stanowiących wzrost wartości kontraktu u danego świadczeńiodawcy nastąpi na poziomie tego podmiotu leczniczego;

7. Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą objęte zwiększonym finansowaniem (wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki póz, położnej póz oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania) od 1 stycznia 2016 r.;

8. Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 5 zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;

9. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zobowiązują się do podjęcia uchwał wzywających do zakończenia sporów zbiorowych prowadzonych przez zakładowe organizacje związkowe OZZPiP w ramach porozumienia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie  ustalenia zasad współpracy zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, a Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;

10) Strony zgodnie oświadczają, że akceptują powyższe ustalenia i będą zgodnie współdziałać w ich realizacji w ramach kompetencji własnych i wyłącznych danej Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz przepisów prawa wewnętrznego.

§2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

 

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.08.06 13:32:03 ~Piotr

I nie zostało podpisane. I dobrze. I choćby słowo na ten temat? Martwi mnie też, że nadal nie wiadomo jak wygląda praca nad uwzględnianiem pielęgniarki w tzw. "kontraktach" NFZ?

#2  2015.08.06 15:19:01 ~kontrakt

No właśnie, związki i izby też pielęgniarki kontraktowe w poz też chyba mało obchodzą. I podwyżki dla nich od stycznia a nie od września.

#3  2015.08.06 15:25:51 ~pie

Jakoś nie było słuchać o żadnym proteście, strajku itp żołnierzy, a podwyżkę dostali rzutem na taśmę http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18512339,prezydent-komorowski-podpisal-rozporzadzenie-ws-podwyzek-dla.html#MTstream i dlatego uważam, że nasze przedstawicielki powinny już dać sobie spokój z tą maskaradą typu czepki, czarne koszulki, godzinne protesty i manifestacje - po prostu wydać komunikat: w tym dniu i o tej godzinie wszystkie pielęgniarki schodzą z oddziałów. I koniec pieśni.

#4  2015.08.06 16:07:06 ~racja?

Dopóki będziemy się przebierać, czepki fartuszki nikt nas nie będzie brał poważnie - zbyt głęboko zakorzenione są w naszym społeczeństwie stereotypy - siostry miłosierdzia, które pełnią misję i żyją z powołania. To twarde negocjacje biznesowe mają być a nie jakieś tam "pieprzenie o dupie Maryny".

#5  2015.08.06 16:20:08 ~ona

Chcialabym zeby zniesli kontrakty , chcialabym by naprawde ale to naprawde byla mozliwosc wyboru umowy czy dzialalnosc , co w tej chwili jest tylko fikcja dlatego nie bede popierac kontraktow powniewaz zmusza nas sie do nich a nie daje wybor ! Przykro mi ale nie popre stosunku pracy na kontraktach !

#6  2015.08.06 16:24:06 ~piel

Blagam was kolezanki jesli juz robicie protest w fartuszkach i czepkach co uwazam za nie na miejscu to blagam jesli juz to robicie to nie robcie tak ostrych makijazy bo wyglada to okropnie , chociaz w trakcie protestu w fartuchu tego nie rubcie , lub wybierzcie opcje jakis prywatnych ciuchow i w tedy robcie makijaz jaki chcecie , z gory dziekuje

#7  2015.08.06 16:25:24 ~piel

Przepraszam za BLAD -- robcie --- tak mialo byc

#8  2015.08.06 18:20:12 ~piel

"które miały podpisać władze związku i izby pip, a który przygotował minister zdrowia". Nic nie miały podpisać ! bo nigdy się nie godziły na te warunki.

#9  2015.08.06 21:10:36 ~piguła

Data i godzina odejścia od łózka chorego już powinna być ogłoszona to może się opamiętają Koleżanki nie wolno się Ugiąć koniec z siostrami miłosierdzia, a kto zrozumie jaki stres, jakie zniszczone kręgosłupy i jak czlowiek ciężko pracuje na nocki

#10  2015.08.06 21:24:05 ~:))))

HAHAHAHAHAHAH niech z mgr i specjalizacja startuje na oddziałową:)))))))))))a potem naczelna, nie będzie fizycznie pracować i na nocki. Stanie w obronie wszystkich koleżanek i pójdzie na bój z dyrekcją, może da sobie radę, przecież trzeba być życzliwym szczególnie dla swoich koleżanek po fachu.

#11  2015.08.06 21:29:31 ~agniela

NAWET JAK Z ODDZIAŁOWEJ PRZESZŁA NA NACZELNĄ TO ZAPOMNIAŁA TRZYMA Z DYREKCJĄ ,bo dostała dobrą kase

#12  2015.08.07 18:00:14 ~piel dypl

Podwyżki powinny dostać wszystkie osoby pracujące czynnie i posiadające dyplom pielęgniarski. Co to za jakieś ,głupie" podziały. Każdy pracujący przy chorym zasługuje na godziwą zapłatę za swoją pracę!

#13  2015.08.08 08:38:57 ~?????

Jak mądrze powiedziane. Dlaczego przedstawicielkami pielęgniarek są osoby delikatnie mówiąc tak nieudolne, a osoby które mają mądre pomysły, spostrzeżenia, rozwiązania są tylko na forum. Panie pielęgniarki, działajcie. Wasza grupa zawodowa jest tak duża i potrzebna całemu społeczeństwu.Tylko pan minister ani jeden, ani drugi, ani trzeci tego nie widzi. Bo to są lekarze, a przecież lekarz to, ach szkoda słów. Pozdrawiam wszystkie pielęgniarki i trzymam za panie kciuki.

#14  2015.08.08 14:31:11 ~Dmc

Trzeba wyjść na ulice i zostawic to wszystko to sie dopiero okaże czy pielęgniarki są potrzebne . dopóki twgo nie zrobimy nie dostaniemy nic.Lekarze mogli zamknąć przychodnie i zostawić pacjentów.My teraz możemy zostawić ich pod opieka fachową lekarzy .W końcu zarabiają kupe kasy i raz mogą się nie wyspać ( niektórzy).To jedyna droga.I KONIEC KROPKA

Dodaj komentarz