Władze związku pip ogłoszą w dniu 22 września "strategiczne decyzje odnośnie dalszych działań pielęgniarek i położnych".

Działalność związku pip.