Ministerstwo zdrowia umywa ręce od sposobu podziału podwyżek pielęgniarek w konkretnych szpitalch. "Może być tak, iż jedna z pielęgniarek otrzyma 200 zł brutto, a inna 400 zł brutto.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 11 września 2015 roku

 

Sekretarz stanu w MZ Sławomir Neumann:

Jeżeli jedna z pielęgniarek otrzyma kwotę niższą, gdyż dyrektor tak uzna, to inna dostanie kwotę wyższą, ponieważ średnio dyrektor otrzyma 300 zł na pielęgniarkę. Środki te muszą trafić do pielęgniarek. Tutaj zgadzam się z panią, że może być tak, iż jedna z pielęgniarek otrzyma 200 zł brutto, a inna 400 zł brutto. Oczywiście tak też może być, ale to dyrektor odpowiada za pensje wszystkich pracowników w szpitalu.

 

Ze stenogramu posiedzenia komisji wybrał:

Mariusz Mielcarek