(4) HWAŁA ZWIĄSKOWCOM! Treść porozumienia ministra zdrowia z władzami związku i izby pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Zobacz treść porozumienia .....