Liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania

 

 

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe.

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Miejsc szkoleniowych będzie 1850, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 4337 zł na jedno miejsce szkoleniowe. W Polsce jest około 220 tysięcy czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych. Wobec powyższego z dofinansowanych szkoleń specjalizacyjnych będzie mogło skorzystać mniej niż jeden procent pracujących pielęgniarek i położnych. Szkolenie specjalizacyjne trwa około dwóch lat i kończy się egzaminem państwowym, a pielęgniarka i położna uzyskuje tytuł specjalisty. Pielęgniarka i położna, która odbyła specjalizację dofinansowywaną przez ministra zdrowia, może ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej dofinansowywanej specjalizacji po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji.
Podstawa prawna: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Nr 79 z dnia 16 grudnia 2014 roku.

(mm)