Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?

 

 

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek - od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyć powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych.

Instytucja dofinansowanych specjalizacji funkcjonuje od roku 2006. W 2015 roku resort zdrowia zamierza dofinansować kolejne 1850 miejsc specjalizacyjnych. Odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację dostać? - wcale nie jest łatwa. Obecnie
w Polsce jest około 250 podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych -
od uniwersytetów medycznych po ośrodki szkoleniowe prowadzone przez osoby fizyczne.
Należy podkreślić, że o środki finansowe na dofinansowane specjalizacje ubiegają się nie poszczególne pielęgniarki i położne, lecz organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pielęgniarka lub położna musi „tylko” złożyć wniosek do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, czyli takiego, który będzie prowadził dofinansowaną specjalizację.
Warto mieć świadomość, jak przebiega przetarg rozpisany w celu rozdysponowania środków finansowych na specjalizacje.
Na przykład w roku 2009 wynik przetargu ogłoszono 21 maja. Jeszcze jeden aspekt procedury w wyniku przetargu przeprowadzonego w tym samym roku wyłoniono organizatorów dofinansowanych specjalizacji dla 1 325 miejsc szkoleniowych. Na 1850. Dlaczego nie na wszystkie miejsca? Bowiem nie na wszystkie rodzaje specjalizacji, które ministerstwo zdrowia zamierzało dofinansować w 2009 roku w danym województwie, byli organizatorzy, którzy chcieliby je prowadzić. Te i inne „proceduralne” wymogi spowodowały, że potrzebne okazało się ogłoszenie kolejnego przetargu, aby rozdysponować pozostałych 525 miejsc szkoleniowych. Praktycznie pod koniec roku ... Natomiast w 2014 roku przetarg ogłoszono 18 lipca, a jego wyniki - dopiero 27 października. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jakie będą warunki odbywania dofinansowanej specjalizacji? Kiedy rozpoczną się szkolenia? Kiedy będzie można składać wnioski do konkretnych organizatorów dofinansowanych specjalizacji? O tych wszystkich aspektach przedmiotowego zagadnienia będziemy informować na bieżąco na Portalu oraz w Gazecie pielegniarki.info.pl


(mm)