Ministerstwo zdrowia wpuszcza pielęgniarki i położne w maliny ....

 

 

Z dniem 24 sierpnia 2015 roku zacznie obowiązywać nowy wykaz szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Zdziwienie budzi fakt, że ministerstwo zdrowia zamierza w 2015 roku dofinansować specjalizacje, które zostały zlikwidowane i nie znalazły się w nowym wykazie.

Do nowego wykazu specjalizacji nie zostały wpisane specjalizacje w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: środowiska nauczania i wychowania, kardiologicznego, nefrologicznego, diabetologicznego, neurologicznego, ginekologicznego, położniczego, a także w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz organizacji i zarządzania. Natomiast ministerstwo zdrowia ogłasza przetarg na organizatorów dofinansowanych specjalizacji i w specyfikacji przetargowej zapisuje, że szkolenia te mają rozpocząć się przed 24 sierpnia 2015 roku. Takie postępowanie ministerstwa prowadzi do sytuacji, że dofinansowane zostaną między innymi „stare” specjalizacje, które zostaną zlikwidowane z dniem 24 sierpnia. Wykaz specjalizacji, które zamierza dofinansować ministerstwo w poszczególnych województwach, zamieszczamy na stronie 4 i 5. I tak ministerstwo dofinansuje specjalizację dla 175 osób w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego oraz pielęgniarstwa położniczego, choć od 24 sierpnia zostaną one zastąpione jedną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego.
Ta sama sytuacja dotyczy zamiaru dofinansowania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla 50 osób oraz nefrologicznego dla 25 osób. Ministerstwo zamierza także dofinansować dla 250 osób specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, mimo że zostanie zlikwidowana, a zastąpi ją specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, która ma zawierać moduły zlikwidowanych specjalizacji, takich jak: kardiologiczna, neurologiczna, nefrologiczna czy diabetologiczna. W taki oto sposób spośród 1850 osób, które w 2015 roku skorzystają z dofinansowanych specjalizacji, 525 ukończy specjalizacje według „starych programów”.


(mm)