Pielęgniarka, która popełniła błąd, musi to zgłosić!

 

 

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi pracy pielęgniarek i położnych mogą one zostać odsunięte od zawodu, jeśli zauważą zaniedbania w opiece medycznej i nie poinformują o nich odpowiednich władz. Również wtedy, gdy popełnią błędy i - co gorsza – będą starały się je ukryć, poniosą poważne konsekwencje. Rada Pielęgniarstwa i Położnictwa zaktualizowała kodeks postępowania zawodowego, który był zmieniany siedem lat temu.

Autorzy zmian przewidują, że po zmianie przepisów należy spodziewać się od pielęgniarek i położnych znacznego wzrostu liczby zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W nowym kodeksie zapisano:
„- Bądź otwarty i szczery względem wszystkich użytkowników serwisów medycznych w zakresie opieki i leczenia z uwzględnieniem wszelkich błędów oraz nieprawidłowości, jakie miały miejsce. - Reaguj natychmiast i trafnie w sytuacji, gdy ktoś poniósł rzeczywistą szkodę z jakiegokolwiek powodu lub gdy wydarzył się incydent, który mógłby być potencjalną szkodą dla niego.
- Wyjaśniaj dokładnie i szybko, co się wydarzyło, uwzględniając możliwe skutki oraz przeproś osobę poszkodowaną, rodzinę lub opiekunów.” Pielęgniarki, które dopuszczą się złamania nowych przepisów, ryzykują odsunięciem od zawodu oraz zakazem jego uprawiania. Dyrektor generalny i sekretarz NMC Jackie Smith uważa, że kodeks „... ma fundamentalne znaczenie dla ochrony ludności. Określa, czego pacjent oczekuje od pielęgniarek i położnych, i stawia oczekiwania społeczne w centrum praktyki zawodowej”.
Warto zauważyć, że po raz pierwszy pielęgniarki i położne zostały uczulone na odpowiedzialne używanie mediów społecznych oraz dbałość o zachowanie anonimowości pacjentów. Rada Pielęgniarstwa i Położnictwa jest niezależnym organem regulacyjnym w zakresie pielęgniarstwa i pielęgniarstwa położniczego, wyznacza też standardy zawodowe. Zanim nowy kodeks wszedł w życie (z dniem 31 marca 2015 r.), został rozesłany do wszystkich pielęgniarek i położnych.
Źródło: Nursing and Midwifery Council, The Independet


(KatP)