Pielęgniarki odejdą, by szukać pracy za granicą?

 

 

Liam Doran - sekretarz generalny Irlandzkiej Organizacji Pielęgniarek i Położnych INMO - stwierdził, że jeśli pielęgniarki i położne w tym kraju nie będą prawidłowo opłacane, to odejdą, by szukać lepszej pracy za granicą.

Komentarze Dorana ukazały się po tym, gdy została zawarta nowa umowa - tzw. umowa Lansdowne Road, która zawiera informacje dotyczące m.in. podwyżek płac o 2 000 euro. Podwyżki te mają wejść w życie pomiędzy styczniem przyszłego roku a wrześniem 2017 roku. Sekretarz powiedział, że wynagrodzenia pracowników powinny odzwierciedlać ich wkład pracy dla społeczeństwa. Doran powiedział też między innymi: „Jeśli nie płacisz irlandzkim pielęgniarkom, położnym i innych specjalistom wystarczających pieniędzy, to czy oni pozostaną, czy odejdą? A jeśli wyjadą, kto będzie wykonywał świadczenia pielęgniarskie?”
Źródło: Irish Examiner

(KatP)