Pielęgniarki będą nadzorować położne?

 

 

Na stronie internetowej NMC opublikowano informację o zakończeniu niezależnego przeglądu regulacji dotyczących wykonywania zawodu położnej. Zarząd NMC akceptuje wynikające z tego przeglądu zalecenie, aby statutowy nadzór nad położnymi był w gestii pielęgniarek.

NMC informuje ponadto, że liderzy pielęgniarstwa zgodzili się przejąć nadzór w tym obszarze ochrony zdrowia. Jackie Smith, dyrektor generalny NMC, stwierdził, że „będziemy teraz współpracować z ministerstwem zdrowia w celu wykonania tego zalecenia.” Jednym z argumentów przemawiających za powyższymi propozycjami jest według NMC “uwydatniony konflikt interesów w nadzorze położniczym, który potencjalnie zagraża matkom oraz ich dzieciom”, gdyż “kontrola prowadzona przez osoby tej samej profesji nie może być obiektywna”. Z takim stanem rzeczy nie zgadzają się położne.
Jedna z nich, Georgina Sparrow, na platformie e-petitions zamieściła petycję broniącą obowiązującego nadzoru położniczego. Podpisało się pod nią prawie 4 tysiące osób! W jej treści napisano: “... nie możemy pozwolić na to, aby pielęgniarki zdominowały NMC oraz miały aż taką kontrolę nad naszym zawodem (położnych). Prosimy o wsparcie petycji o utrzymanie dotychczasowego systemu nadzoru położnictwa. Usunięcie organu nadzorczego byłoby szkodliwe dla naszego zawodu oraz dla kobiet, którymi się opiekujemy”.
Źródło: e-petitions

(KatP)