Nowe wymagania zawodowe dla pielęgniarek

Praca za granicą

 

 

Wielka Brytania: Testy zdolności do wykonywania zawodu od kwietnia 2016. Czas zbierać feedback od pacjentów i kolegów.

 

 

Pielęgniarki i położne co 3 lata będą obowiązkowo przechodzić test zdolności do wykonywania zawodu (ang. revalidation). System ten zostanie wdrożony od kwietnia 2016 r., a nie grudnia 2015 r., jak wcześniej zapowiadano, aby dać pielęgniarkom czas na lepsze przygotowanie.

 

Rada NMC tłumaczy, że system testów będzie wzmocnieniem funkcjonującego już systemu odnawiania prawa do wykonywania zawodu, a
skupia się na rozwoju zawodowym oraz refleksji co do przestrzegania standardów zawodowych w praktyce. Na liście wymagań znajdują się:

 

1) przepracowanie 450 godzin w ciągu trzech lat (900 godzin w przypadku równoczesnej rejestracji pielęgniarki i położnej),

2) 40 godzin ustawicznego doskonalenia zawodowego (ang. CPD),

3) 5 różnych informacji zwrotnych (feedback) - mogą to być relacje pacjentów lub kolegów, wyciągi ze spra
wozdań pracy zespołu…

4) 5 własnych refleksji nt. kodeksu pielęgniarki i położnej lub ww. informacji zwrotnych,

5) oświadczenie nt. zdrowia i odpowiedniej postawy,

6) oświadczenie o ubezpieczeniu (może być od pracodawcy),

7) poświadczenie o spełnianiu wymogów wystawione przez osobę trzecią, najlepiej przełożonego.

Opracowanie na podstawie: NMC

(MLew)

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych