Gdzie w Niemczech złożyć dokumenty w celu nostryfikacji (uznania) wykształcenia pielęgniarki lub położnej?

Praca za granicą

 

 

W Niemczech nie ma jednego centralnego urzędu, zajmującego się rozpatrywaniem wniosków o nostryfikację  (uznanie)  wykształcenia.  Owszem,  istnieje urząd, zwany „Zentralstelle für Ausländisches Bildungswesen“ - sądząc po nazwie można by przypuszczać, że to niemiecki odpowiednik naszego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.
 


Jednak  niemiecka  „Zentralstelle“ jest odpowiedzialna za ocenę zdobytego wykształcenia tylko w przypadku tak zwanych „niereglamentowanych“ zawodów, czyli takich, które obcokrajowcy  mogą  wykonywać  na  terenie Niemiec nawet bez uznanych kwalifikacji – do tej grupy zawodowej zaliczają się np. absolwenci kierunków humanistycznych. Tu taka ocena nie jest obowiązkowa, ale może mieć decydujący wpływ w procesie poszukiwania pracy czy korzystnie wpływać na wysokość zarobków.

Zawód pielęgniarki  natomiast  jest zawodem   reglamentowanym,   co oznacza, że - nawet będąc obywatelem Unii Europejskiej - nie wolno go wykonywać  na  terenie  Niemiec  bezuprzedniej nostryfikacji, czyli oficjalnego  uznania  wykształcenia  i  kwalifikacji zawodowych.  Na  temat  dokumentów, potrzebnych w tym celu, pisałam już w poprzednich artykułach na łamach niniejszej gazety.

Dziś natomiast chciałabym pomóc Państwu w kwestii wyszukania właściwego  urzędu,  w  którym  należy złożyć dokumenty. Jak już wspomniałam,  nie  istnieje  centralny  urząd  na całe Niemcy, gdyż sprawy te regulowane są na szczeblu „wojewódzkim“, czyli przez niemieckie Bundeslandy. Każdy Bundesland ma swoje urzędy, znajdujące się z reguły we wszystkich większych  miastach.  W  przypadku zawodów medycznych jest to najczęściej Gesundheitsamt, czyli niemiecki  odpowiednik  urzędu  d/s  ochrony zdrowia.

Ale, żeby mieć stuprocentową pewność, nie tracić czasu i nie ryzykować, że wniosek i dokumenty będą przesyłane „wte  i wewte”, warto przed wysłaniem  dokumentów  skorzystać z  oficjalnej  wyszukiwarki  niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych  (Bundesministerium  für Bildung  und  Forschung),  która  po wpisaniu  odpowiednich  danych  wyświetla adres i wszelkie dane kontaktowe właściwego urzędu.

Niestety,  wyszukiwarka  dostępna jest jedynie w języku niemieckim, co wiele  osób  postrzega  jako  utrudnienie, więc w moim blogu zamieściłam szczegółową „ściągę“, gdzie obsługa wyszukiwarki wytłumaczona jest krok po  kroku  i  zilustrowana  zdjęciami. Ponieważ na łamach niniejszej gazety tak obszerny artykuł zająłby zbyt dużo miejsca, zainteresowani „ściągą“ mogą znaleźć ją w moim blogu.

Autorka powyższej informacji jest tłumaczem  przysięgłym  w  Niemczech, od wielu lat specjalizującym się w tłu maczeniach przysięgłych polsko-niemieckich dla pielęgniarek i położnych
z Polski.

 

mgr Anna Janas
Kontakt w języku polskim:
Mail: [email protected]
Internet: www.lingua74.de,
Blog: www.lingua74-pl.blogspot.co

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych