Sprawdź końcowe wyniki sond: ocena porozumienia oraz negocjatorek.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

 

 

OCENA POROZUMIENIA MINISTRA ZE ZWIĄZKIEM PIP

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę na temat oceny porozumienia ministra zdrowia ze związkiem pip.

 

W sondzie głosowało ponad 1 744 osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie.

Wynik sondy? 97,93% respondentów porozumienia zawartego o godzinie 1.50 w nocy, w dniu 23 września 2015 roku oceniło negatywnie lub bardzo negatywnie.

 

 

DYMISJA?!

 

 

 

 

W październiku br. redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych przeprowadziła sondę w sprawie ewentualnej dymisji negocjatorek porozumienia.

W sondzie zagłosowało ponad 1000 osób. Pytanie brzmiało: „Czy negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji?” Respondenci mieli do wyboru odpowiedzi: tak lub nie. Wynik sondy? Na 1039 głosujących 1007 osób wybrało odpowiedź „tak”. Odpowiedź „nie” zaznaczyło 32 głosujących. Czyli 96,92 % repondentów jest zdania, że negocjatorki porozumienia powinny podać się do dymisji.

 

Zobacz komentarze na facebooku