Przewodnicząca związku pielęgniarek i położnych została powołana...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

 

Prezydent Andrzej Duda powołał Lucynę Dargiewicz

 


"W dniu 22 października 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego. Rada zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W skład Rady weszli przedstawiciele central związkowych, pracodawców, strony rządowej, Prezydenta RP, Głównego Urzędu Statystycznego oraz NBP. Członkiem RDS została Lucyna Dargiewicz – Przewodnicząca OZZPiP."

                                                                                                                                                                                                                        *komunikat pochodzi ze strony OZZPIP

 

20 października 2015 roku - sprawdź końcowe wyniki sond: ocena porozumienia oraz negocjatorek.