Nowy wykaz szkoleń dla pielęgniarek i położnych


 

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.


SPECJALIZACJE
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo:

1) anestezjologiczne i intensywnej opieki

2) chirurgiczne

3) geriatryczne

4) internistyczne

5) onkologiczne

6) operacyjne

7) opieki długoterminowej

8) opieki paliatywnej

9) pediatryczne

10) psychiatryczne

11) ratunkowe

12) rodzinne

13) Ochrona zdrowia pracujących


Szkolenia specjalizacyjne dla położnych Pielęgniarstwo:

1) ginekologiczno- położnicze

2) rodzinne


Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych Pielęgniarstwo:

1) epidemiologiczne

2) neonatologiczne

 

KURSY KWALIFIKACYJNE
Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo:


1) anestezjologiczne i intensywnej opieki

2) chirurgiczne

3) diabetologiczne

4) geriatryczne

5) internistyczne

6) kardiologiczne

7) nefrologiczne z dializoterapią

8) neonatologiczne

9) neurologiczne

10) onkologiczne

11) operacyjne

12) opieki długoterminowej

13) opieki paliatywnej

14) pediatryczne

15) psychiatryczne

16) ratunkowe

17) rodzinne

18) środowiska nauczania i wychowania

19) transplantacyjne

20) Ochrona zdrowia pracujących


Kursy kwalifikacyjne dla położnych, Pielęgniarstwo:

1) anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

2) operacyjne

3) rodzinne


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo:

1) epidemiologiczne

 

KURSY SPECJALISTYCZNE
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


1) Dializoterapia

2) Kompresjoterapia

3) Leczenie ran

4) Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

5) Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

6) Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

7) Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

8) Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

9) Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

10) Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej

11) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

12) Szczepienia ochronne

13) Wykonanie badania spirometrycznego

14) Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

15) Wykonywanie i ocena testów skórnych

16) Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 

Kursy specjalistyczne dla położnych:

1) Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

2) Leczenie ran

3) Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

4) Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

5) Szczepienia ochronne

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

1) Edukator w cukrzycy

2) Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

3) Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

4) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

5) Podstawy języka migowego

6) Resuscytacja krążeniowooddechowa

7) Resuscytacja oddechowokrążeniowa noworodka

8) Terapia bólu ostrego u dorosłych

9) Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

10) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

11) Wywiad i badanie fizykalne