Ułatwienia dla pielęgniarek spoza Europy

 

 

Można spodziewać się napływu pielęgniarek spoza Europy

Brytyjska prasa donosi, że w obliczu powszechnego niedoboru siły roboczej w służbie zdrowia rząd postanowił ułatwić zatrudnianie pielęgniarek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zawód pielęgniarki ma być tymczasowo dodany do listy grup zawodowych o niedoborach kadrowych, tzw. Shortage Occupation List.
W konsekwencji tej zmiany aplikacje pielęgniarek spoza Europy będą traktowane przez pracodawców priorytetowo. Zniesione zostaną obowiązujące obecnie limity wydawanych wiz.
W argumentacji Ministerstwa Zdrowia (Department of Health) pracodawcy będą uniezależnieni od agencji rekrutacyjnych, które odgrywają dużą rolę w pozyskiwaniu pracowników, a to z kolei umożliwi oszczędności finansowe w resorcie.
 
W swej wypowiedzi minister Jeremy Hunt zwrócił uwagę na kluczową rolę bezpiecznych poziomów zatrudnienia oraz rosnącą w ostatnich latach liczbę zatrudnionych pielęgniarek.

Opracowanie na podstawie: Telegraph, NMC.

 

(MLew)