(8) Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Wykaz leków, na które mają prawo wystawić receptę pielęgniarki.

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Minister zdrowia w dniu 20 października podpisał rozporządzenie zawierające załącznik nr 1. W załączniku przedstawiono wykaz substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być samodzielnie ordynowane oraz na które mają prawo wystawiać recepty pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. Przedmiotowy załącznik znajduje się obok (kliknij w grafikę).

 

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że “wykaz substancji czynnych przypisany został do wyodrębnionych grup leków według podstawowego zastosowania wraz z określeniem postaci i drogi podania, bez podawania ich nazw handlowych, co ma na celu uniknięcie konieczności okresowego nowelizowania przedmiotowego rozporządzenia, w związku z cyklicznymi zmianami obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”.
 

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że wykaz ten został przygotowany w porozumieniu z konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa oraz podlegał zaopiniowaniu przez konsultantów krajowych w wybranych dziedzinach medycyny. Według ministerstwa nowe przepisy mają również na celu poszerzenie kompetencji pielęgniarek
i położnych poprzez nadanie im nowych uprawnień, a to przyczyni się do umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych.

 

Pielęgniarki i położne będą mogły korzystać z uprawnień dotyczących wystawiania recept na leki nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia planowane są szkolenia w ramach kursów specjalistycznych, przygotowujące pielęgniarki i położne do korzystania z nowych uprawnień. Program kursu specjalistycznego pod nazwą “Ordynowanie leków i wypisywanie recept” publikujemy na stronie 7. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego nie będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego zdobędą wiedzę objętą takim kursem.
 

W uzasadnieniu do wprowadzenia przedmiotowych regulacji czytamy, że ustawodawca wprowadził nowe regulacje w zakresie rozszerzenia definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych. Do kręgu osób uprawnionych zostały włączone pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarki i położne, z którymi dyrektor wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będzie zawierał umowę upoważniającą do wystawiania recept i/ lub umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki na własne potrzeby wystawiającego, dla jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore, pro familia).


(mm)

 

 

Zobacz także:

(1) Artykuł redakcyjny - Tzw. podwyżki, których nie ma!

 

(2) Strajk w Rybniku - zobacz jak zachował się związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

(3) Tzw. podwyżki w komentarzach użytkowników Portalu i naszego facebookowego fanpage'a.

 

(4) Ministerstwo zdrowia informuje, ile polskich pielęgniarek wyjechało za granicę

 

(5) Refundacja kosztów kształcenia zawodowego, a podatek od osób fizycznych

 

(6) Polskie pielęgniarki okiem brytyjskiego pracodawcy

 

(7) Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.