Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 4 - dodatek do gazety - Doskonalenie zawodowe pielęgniarek: ministerstwo zdrowia wpuszcza pielęgniarki i położne w maliny; trzy miliony złotych; liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania

 

 

 

Liczba miejsc szkoleniowych i kwota dofinansowania

Minister zdrowia w dniu 15 grudnia 2014 roku wydał obwieszczenie w sprawie liczby miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku oraz określił kwotę dofinansowania na jedno miejsce szkoleniowe. Czytaj dalej...

 

 

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to spory wydatek - od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyćpowyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowanąze środków publicznych. Czytaj dalej...

 

 

Takie specjalizacje w poszczególnych województwach zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia

Poniżej publikujemy wykaz szkoleń specjalizacyjnych, które ministerstwo zdrowia zamierza dofinansować w 2015 roku. Czytaj dalej...

 

Trzy miliony złotych

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 roku zapisano, że Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie do dnia 23 sierpnia 2013 roku ogłosi na swojej stronie internetowej nowe pod względem treści nauczania i umiejętności programy, które będą podstawą do prowadzenia kształcenia w ramach specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. Czytaj dalej...

 

Ministerstwo zdrowia wpuszcza pielęgniarki i położne w maliny....

Z dniem 24 sierpnia 2015 roku zacznie obowiązywać nowy wykaz szkoleń specjalizacyjnych, które będą mogły odbywać pielęgniarki i położne. Zdziwienie budzi fakt, że ministerstwo zdrowia zamierza w 2015 roku dofinansować specjalizacje, które zostały zlikwidowane i nie znalazły się w nowym wykazie. Czytaj dalej...

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.