Ogłoszono ile miejsc szkoleniowych będzie w 2016 roku na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

 

                                                           *kliknij po więcej informacji 

 


 

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

 z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r.

 

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2016 r. wynosi 2 250;

2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. wynosi 3 500 zł;

3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. wynosi 8 000 000 zł.

MINISTER ZDROWIA Konstanty Radziwiłł

 

 


 

 

                        *kliknij po więcej informacji 

 

 

 

Komentarze użytkowników

Dodaj komentarz