Rada Dialogu Społecznego dyskutowała o: "zgodności z konstytucją" tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

                                                                                         *Kliknij po więcej informacji...

 

 

Komunikat z plenarnego posiedzenia

Rady Dialogu Społecznego w dniu 14 grudnia 2015 r.

-wyciąg-

 

"Kolejnym punktem obrad była dyskusja dotycząca zgodności z Konstytucją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie pomija niektóre grupy zawodowe oraz narusza ład finansów publicznych. W opinii NSZZ „Solidarność” i OPZZ wymaga ono pilnej nowelizacji. Ponadto było uzgadniane z naruszeniem zasad dialogu społecznego poprzez prowadzenie negocjacji z pominięciem niektórych związków zawodowych w skład których wchodzi ta grupa pracownicza. 
 
Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Ochrony Zdrowia, który jest właściwym forum do wypracowania propozycji rozwiązań. Temat ten będzie również przedmiotem spotkania zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego". 

 

 

Zobacz cały komunikat

 
 

 

                                                    *Kliknij po więcej informacji...

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2015.12.17 12:17:12 ~też piel

A społeczeństwo i tak wie,że pielęgniarki dostały po 400 zł.śmiechu warte to wszystko !

#2  2015.12.17 12:30:23 ~iza

Nie dość, że społeczeństwo myśli iż pielęgniarki otrzymały po 1 600,00 na łapę ( a nie dostały, w nielicznych tylko szpitalach w formie dodatku - 400 brutto a rozp. mówi o 400 zł- czyli netto, koszty podwyżki miał pokryć budżet państwa) to ja się pytam gdzie druga część tego słynnego Porozumienia mówiąca o normach zatrudnienia w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych. Rozp. z 20 X, dot. leczenia szpitalnego tylko uwidacznia hasło pielęgniarki na OAiIT, w pozostałych oddziałach słuch o nich zaginął, Wszystkie projekty pan minister jak zwykle wsadził w kosz.

#3  2015.12.18 14:40:22 ~alka

Dobry tytuł! "Tzw. podwyżki dla pielęgniarek." nic dodać nic ująć!

#4  2015.12.18 17:18:11 ~CUDA

W SZPITALU W CIECHANOWIE PIELĘGNIARKI DOSTAŁY PO 331 ZŁ BRUTTO-JAKO DODATEK,A RESZTĘ ZATRZYMAŁA DYREKCJA JAKO ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKA / CZY KTOŚ WIE O CO CHODZI?

Dodaj komentarz