DOBRA ZMIANA? Minister zdrowia zmienia ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, tak aby pielęgniarki i położne nie mogły wypisywać recept na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Chodzi o wykluczenie "HAZARDU MORALNEGO". No to doczekaliśmy się ministra...

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

W uzasadnieniu do ustawy o lekach bezpłatnych dla osób powyżej 75 roku życia, czytamy:

"Ponieważ założeniem projektodawcy jest, aby wypisywać recepty na rzecz beneficjentów projektu mógł wyłącznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (co zapisano w projektowanym art. 1, dodającym do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nowy art. 45a), konieczne stało się również dokonanie nowelizacji art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) (art. 3 projektu), poprzez  zawarcie w jego treści odesłania do przepisów 43-45 i 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z pominięciem dodawanego art. 45a) w miejsce dotychczasowego odesłania do przepisów art. 43-46, którego pozostawienie byłoby równoznaczne z upoważnieniem pielęgniarek i położnych do wystawiania recept osobom będącym beneficjentami projektowanych zmian".

Więcej światła na przedmiotową sprawę rzuca wypowiedź ministra zdrowia z dnia 26 listopada na plenarnym posiedzeniu sejmu:

"Czy wszyscy lekarze będą mogli przepisywać te leki? Otóż plan jest taki, że docelowo tak, ale zaczniemy prawdopodobnie od tego, żeby to byli tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ zdajemy sobie wszyscy sprawę z możliwości jakiegoś hazardu moralnego, przepisywania tych leków na nazwisko seniora, ale z przeznaczeniem dla kogoś innego. Wydaje się, że lekarz rodzinny, który zna pacjenta, powinien w tym zakresie być takim dodatkowym, jakby nieformalnym kontrolerem tego, żeby nadużyć nie było".

Mariusz Mielcarek