Zobacz film promocyjny kierunku Pielęgniarstwo przygotowany przez studentki Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Reżyseria: Monika Aftaruk, Marta Hajbos, Kinga Pawłowska, Angelika Użyńska.

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

 

 

 

                                                                                         *Kliknij po więcej informacji

 

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.