Informacja ministerstwa zdrowia dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

Recepty pielęgniarek i położnych.

 

 

 

Informacja dla pielęgniarek i położnych w sprawie sposobu postępowania po ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept

 

Na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane, które nie mają umowy z NFZ upoważniającej do wystawiania recept, w którym przedstawiona została procedura postępowania w celu uzyskania uprawnień do pobierania numerów recept dla osób uprawnionych, w tym pielęgniarek i położnych.

Powyższy Komunikat skierowany jest m.in. do pielęgniarek i położnych uprawnionych, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych zatrudnionych lub wykonujących zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych lub wykonujących zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych, uprawnienie to leży po stronie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat dostępny jest na stronach 16 Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

Strony Oddziałów

 

Powyższy komunikat zamiesczono na stronie ministerstwa zdrowia w dniu 23 grudnia 2015 roku 

 
 
Zobacz także:
 
 
 

 

 

Zobacz treść rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

 

Zobacz także więcej informacji w sprawie recept pielęgniarek 

 

Komunikat mz w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne

 

Zobacz informacje o receptach pielęgniarek w ostatnim wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych nr 6  - nakład 50 tysięcy egzemplarzy!

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych