Niepewny dodatek brutto brutto! Zobacz jak „Demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - styczeń 2016, nakład 50 000 egzemplarzy.

 

 

Paradoksalnie tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które spotkały się z ogromną krytyką naszego środowiska zawodowego, wywołują coraz większe emocje. Od tak skrajnych, że teraz pielęgniarki i położne będą zarabiać więcej niż lekarze, do opinii, że są one niekonstytucyjne, naruszają ład prawny, społeczny i pracowniczy. Poniżej publikuję kalendarium zdarzeń. 

 

13 października 2015 roku - W ramach konsultacji publicznych do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych Pracodawcy RP zgłosili swoje uwagi. Poniżej cytuję fragment zgłoszonych uwag: 

„[…] Wielu świadczeniodawców odpowiedzialnie podchodzi do wynagradzania personelu pielęgniarskiego i oferuje im bardzo dobre wynagrodzenie. Podmioty te wg naszej wiedzy nie były zainteresowane środkami z NFZ, gdyż ich przyjęcie oznaczałoby, że wynagrodzenie pielęgniarek przewyższyłoby wynagrodzenie lekarzy [...]”.

9 listopada 2015 roku - NSZZ “Solidarność” zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Wniosek został zarejestrowany pod numerem Tw 26/15. Obecnie ma status „w toku”. Jest to etap wstępny, w którym dokonywana jest ocena, czy wniosek spełnia wymogi formalne i może być rozpatrywany przez Trybunał.

1 grudnia 2015 roku - Minister zdrowia na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia powiedział: “[...] Jestem między młotem i kowadłem, bo jedni mówią: utrzymać, a drudzy mówią: za nic w świecie – mówię o rozporządzeniu w sprawie podwyżek. Otóż chcę zadeklarować, że porozumienie z pielęgniarkami w kwestii podwyżek musi być podtrzymane, natomiast zapisana w rozporządzeniu droga do tych podwyżek nie jest jedyna. Zdaję sobie sprawę z tego – są takie sygnały – że jakby to ktoś zaskarżył, to mogłoby się okazać, że to rozporządzenie zostało przyjęte niezgodnie z procedurą, że jest sprzeczne z konstytucją lub innymi przepisami. Gdyby więc tak było, to nie znaczy, że należy się wycofać z podwyżek. Bardzo mocno to deklarujemy. Jeszcze raz deklaruję to, że widzę możliwość rozwiązania tego problemu całościowo. Chciałbym do tego doprowadzić, oczywiście we współpracy z reprezentacją pracowników, w tym także pielęgniarek”. 

14 grudnia 2015 roku – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. W kom unikacie z tego posiedzenia informowano: „[…] Rozporządzenie podwyżkowe pomija niektóre grupy zawodowe oraz narusza ład finansów publicznych. W opinii NSZZ Solidarność i OPZZ wymaga ono pilnej nowelizacji. Ponadto było uzgadniane z naruszeniem zasad dialogu społecznego poprzez prowadzenie negocjacji z pominięciem niektórych związków zawodowych, w skład których wchodzi ta grupa pracownicza [...]”.

15 grudnia 2015 roku - Spotkanie ministra zdrowia z przedstawicielami pracowników sektora ochrony zdrowia poświęcone wynagrodzeniom. W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy: “[...] Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował podczas dyskusji, że zlecony został raport dotyczący wynagrodzeń pracowników w systemie ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej. Zapowiedział także kolejne spotkania, na których omawiane będą założenia do rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń. Najbliższe zostało wyznaczone na przełom stycznia i lutego przyszłego roku [...]”. Natomiast na stronie internetowej OPZZ w szerszej informacji z tego spotkania czytamy: “[...] Przypomnijmy, że oba rozporządzenia płacowe, przyznające grupie zawodowej pielęgniarek i położnych podwyżki, od czasu ich wejścia w życie budzą poważne kontrowersje prawne, a w praktyce są źródłem niepokojów społecznych w podmiotach leczniczych”. Z kolei w informacji z tego samego spotkania opracowanej przez NSZZ “Solidarność” czytamy: “[…] Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, iż utrzymanie rozwiązań zapisanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie jest możliwe, rozwiązanie to – jak ocenił Jarosław Lange, członek Rady z NSZZ Solidarność, w trakcie Rady Dialogu Społecznego - narusza ład prawny, ład społeczny i ład pracowniczy [...]”.

Mariusz Mielcarek

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.01.06 18:22:24 ~gość

A gdzie były pozostałe grupy zawodowe ochrony zdrowia jak pielęgniarki strajkowały i prowadziły rozmowy ministerialne na temat podwyżek, a teraz wszyscy wyciągają ręce, dlaczego tyle szumu nie robicie jak podwyżki dostają lekarze !

#2  2016.01.06 20:08:40 ~jola

Jestem pielęgniarką w DPS i nikt mi nie dał żadnej podwyżki.2060 podstawa.do ręki 1.480.na oddziale 44 pacjentów.na nocach do 100 ! tyrka za grosze! Wstyd! i tyle!

#3  2016.01.06 21:10:47 ~basia

Jolu ja pracuję w POZ,ale się dowiedziałam ,że w sumie to nie pracuję w POZ ! Nie jestem środowiskowa tylko jakąś gabinetową.Jesteśmy w trzy i też nie dostaniemy podwyżki,więc nasze grube przedstawicielki całą naszą grupę zawodową mają w swoich wielkich dupach.

#4  2016.01.06 22:22:49 ~urwis

Mam w du.ie związki, dawno z tego dziadostwa się wypisałem co prawda do pielęgniarskich nie należałem, te moje oprotestowały podwyżki dla pielęgniarek. Pracuję w Ratownictwie Medycznym i potraktowano mnie jak śmiecia. Jestem podwykonawcą i nic mi się nie należy.

#5  2016.01.06 22:46:58 ~basia

Urwis-ja pracuję w poz,ale podwyżki tez nie dostanę,bo podobno jednak nie pracuję w poz.

#6  2016.01.07 13:32:15 ~piel

W POZ pielęgniarki dostały 0.25 gr do stawki kapitacyjnej 'oto podwyżki

#7  2016.01.07 16:02:49 ~kasik

0,25 groszy razy 2000 pacjentów daje 500 zł

#8  2016.01.08 13:08:51 ~do kasik

Kasik u nas policzyłam 0,25 gr razy ilośc naszych pacjentów,czyli 4000 i wyszło 1000 zł.Jesteśmy we trzy,ale nasz szef twierdzi,że kasy dla nas nie ma !

#9  2016.01.08 21:39:41 ~Aśka

A u nas w rejesracji siedza pielegniarki powinny stracić prawo wykonywania zawodu ale dostały podwyżkę bo jest tam przewodnicząca zwiazków zawodowych.

#10  2016.01.09 19:44:27 ~basia

Aśka,ja tez siedzę w rejestracji,ale mam tez normalne dyżury i nie dostałam podwyżki ! pracuję w poz.jak to mozliwe,ze wasze pielegniarki dostały podwyzki?

Dodaj komentarz