Asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe)?

 

 

Nowe zawody pielęgniarskie?

W dokumencie pt. „Sprawozdanie z działań Ministra Zdrowia Mariana Zembali i Współpracowników w okresie od 16 czerwca do 10 listopada 2015 roku”, zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa zdrowia, czytamy:
„Wprowadzenie nowych zawodów pielęgniarskich, w tym rozpoczęcie prac nad nowym zawodem asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe) – w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek, prace nad przygotowaniem programu kształcenia w tym zakresie”.
Więcej szczegółów w lutowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

(mm)