Pierwszy raz ministerstwo zdrowia oficjalnie, wyraża pogląd, że tzw. podwyżki pielęgniarek to: "rozwiązanie jest tymczasowe".

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Zobacz także:

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - „demontują” tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych 

 

 

 

 

W odpowiedzi z dnia 15 stycznia 2016 roku na interpelację nr 250 Pani Poseł Anny Sobeckiej w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Zdrowia w VIII kadencji Sejmu udzielonej przez wiceministra zdrowia czytamy:

[...] Innym problemem pozostawionym w resorcie zdrowia przez poprzednie kierownictwo i związanym z planowaniem budżetu resortu był brak zagwarantowania środków w budżecie państwa na finansowanie uzgodnionych przez Ministra Mariana Zembalę i Narodowy Fundusz Zdrowia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych kroczących podwyżek ich wynagrodzeń (tzw. porozumienie 4x400). Pomimo tego, zapewniliśmy pielęgniarki o utrzymaniu w mocy postanowień tego porozumienia oraz o objęciu podwyżkami również pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach budżetowych Ministerstwa Zdrowia, a w budżecie na 2016 rok zostały zwiększone środki na ten cel. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przyjęte przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia rozwiązanie jest tymczasowe i niepozbawione wad, spotkało się również z krytyką części pozostałych związków zawodowych. Obecnie w resorcie rozpoczęto prace nad ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów medycznych. [...]

 

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Gryza