Notatka z posiedzenia zespołu do opracowań założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w dniu 26 stycznia 2016 r.

 

 

 

Zobacz notatkę z posiedzenia Zespołu do opracowań założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

 

 

Zobacz więcej:

Widać jak panie w czepkach zadbały w porozumieniu o pielęgniarki praktyki w poz! Komunikat NFZ w sprawie "możliwości" wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej.