Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016: zobacz nowy program specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 
 
 
 
 
Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe programy specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Poniżej publikujemy „wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego."
 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO. Czytaj dalej: 1/3, 2/3, 3/3.

 
 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych