Wiceminister zdrowia, któremu podlega Departament Pielęgniarek i Położnych: tzw. podwyżki dla pielęgniarek "będą kontynuowane w 2016 r., na dotychczasowych zasadach, do czasu..."

Tzw, podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

W odpowiedzi z dnia 10 lutego, na interpelację poselską wiceminister zdrowia odpowiedział:

"Jednocześnie uprzejmie informuję, że realizacja podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych będzie kontynuowana w 2016 r., na dotychczasowych zasadach, do czasu wypracowania kompleksowego rozwiązania dotyczącego wynagrodzeń wszystkich pracowników służby zdrowia, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi".

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Marek Tombarkiewicz

 

Wybrał Mariusz Mielcarek

 

"Demontują" tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

 

Paradoksalnie tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które spotkały się z ogromną krytyką naszego środowiska zawodowego, wywołują coraz większe emocje. Od tak skrajnych, że teraz pielęgniarki i położne będą zarabiać więcej niż lekarze, do opinii, że są one niekonstytucyjne, naruszają ład prawny, społeczny i pracowniczy. Poniżej publikuję kalendarium zdarzeń. (czytaj więcej)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych