Kwestia odpłatności za specjalizację.

Jestem zupełnie zdezorientowana. Czy wymagane przez organizatorów specjalizacji dopłaty wnoszone przez uczestników specjalizacji są zgodne czy niezgodne z prawem?

Pozwoliłam sobie napisać do Pan list z prośbą o wyjaśnienie kwestii odpłatności za specjalizację-odnośnik do informacji zawartej na stronie oipip Katowice  i odpowiedz z MZ. Jestem w trakcie specjalizacji. Już w piśmie informującym o terminie egzaminu wstępnego organizator podał kwoty - koszt całkowity specjalizacji 6123 w tym dofinansowanie ze środów MZ 4120. Po przeczytaniu waszej inf. na stronie nie potrafie odnieśc się do płatnośći. Napisałam pismo do mojej izby ,która stwierdziła że wszystko jest zgodne z prawej i mam uiścić róznice w kwocie na konto organizatora. Już w tej chwili jestem zdezorientowana zupełnie czy jest to zgodne czy niezgodne z prawem, a może te
dopłaty o których pisze MZ dotyczy innych płatności a nie tych o których napisałam
wyżej. Przepraszam, że nie pisze o którego org. chodzi ani do jakiej oipip należe ,
bo się boje i zależy mi bardzo żeby skończyc specjalizacje. Będę wdzięczna za
zainteresowanie moim dylematem i informacje zwrotną. Proszę nie umieszczać mojego
listu,  bo namietnie czytają ten portal nasze władze i inf. z portalu przesyłaja do nas pocztą.


Odpowiedz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Ile kosztuje specjalizacja i o dofinansowaniu tych specjalizacji zobacz tutaj. Informowaliśmy również, o organizatorach szkoleń specjalizacyjnych, którzy otrzymają dofinansowanie z ministerstwa zdrowia, w wysokości 4120 zł na jedno miejsce szkoleniowe na specjalizacje rozpoczynające się w 2006 roku. I w roku 2007.

Pani pytanie dotyczy sprawy nastepujacej: Koszt specjalizacji przedstawiony przez organizatora wynosi np. 6000zł. Dofinansowanie wynosi w tym roku 4120 zł. Kto ponosi koszty róznicy w/w wartości?

Ministerstwo przeprowadza postepowanie przetargowe na wyłonienie organizatora specjalizacji według zasady:


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1. Cena - 100 %  (najniższa cena ). 

W ramach województwa zostanie dokonany wybór najkorzystniejszych (najtańszych) ofert.

W specyfikacji przetargowej na wyłonienie organizatorów czytamy również że:

koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2006r. może wynieść maksymalnie 4 120,- zł. 


Należy wnioskować, że róznicę pomiędzy kosztem specjalizacji prowadzonej przez organizatora, który został wyłoniony w przetargu na prowadzenie specjalizacji, a kwotą dofinansowania ponosi uczestnik specjalizacji.

Ale... Ale....Ale...

Analizując koszty specjalizacji prowadzonych przez organizatorów, którzy zostali wyłonieni w przetargu i ich uczestnicy otrzymają dofinansowanie nasuwa sie pytania.

Np. koszt specjalizacji rozpoczynającej się w 2006 roku w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego wynosi u jednego organizatora 5100zł,  drugiego 5800zł, trzeciego 6500zł, czwartego...4118, piątego. Nie zajmujemy sie teraz sprawą różnic w cenie za specjalizacje, ale kwestią dofinansowania. Choć różnice są znaczące!!! Siegają ponad 30%!!! Kiedy specjalizacja kosztuje 6500zł to dofinansowanie wyniesie (4120zł) tylko 64% kosztów specjalizacji, a w przypadku ceny 4118....100%. Czy ten system jest sprawiedliwy. Czy  zabezpiecza interesy uczestników specjalizacji, którzy są zainteresowani najniższym kosztem szkolenia specjalizacyjnego. Czy wysokość kwoty dofinansowania nie jest określona na zbyt niskim poziomie? Co będzie, gdy wszyscy organizatorzy określą koszty specjalizacji na np. ponad 10 tys. zł. Dzwoniłem dziś do ministerstwa zdrowia w tej sprawie. Czekam na wyjaśnienia. 

Dziekuję za pytanie

Mariusz Mielcarek 

Zobacz też:

Specjalizacja