Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Dodatki... tymczasowe(?!)

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Dodatki...  tymczasowe(?!)

 

Pierwszy raz ministerstwo zdrowia oficjalnie wyraża pogląd, że tzw. podwyżki pielęgniarek to: „rozwiązanie jest tymczasowe”.

 Na interpelację poselską nr 250 pani poseł Anny Sobeckiej w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Zdrowia w VIII kadencji Sejmu wiceminister zdrowia w dniu 15 stycznia 2016 r. odpowiedział następująco:

[...] Innym problemem pozostawionym w resorcie zdrowia przez poprzednie kierownictwo i związanym z planowaniem budżetu resortu był brak zagwarantowania środków w budżecie państwa na finansowanie uzgodnionych przez Ministra Mariana Zembalę i Narodowy Fundusz Zdrowia z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych kroczących podwyżek ich wynagrodzeń (tzw. porozumienie 4x400). Pomimo tego, zapewniliśmy pielęgniarki o utrzymaniu w mocy postanowień tego porozumienia oraz o objęciu podwyżkami również pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach budżetowych Ministerstwa Zdrowia, a w budżecie na 2016 rok zostały zwiększone środki na ten cel. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przyjęte przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Zdrowia rozwiązanie jest tymczasowe i niepozbawione wad, spotkało się również z krytyką części pozostałych związków zawodowych. Obecnie w resorcie rozpoczęto prace nad ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów medycznych. [...]

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Podsekretarz Stanu

Piotr Gryza”

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych