Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Bezpłatne szkolenia - wykaz firm

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Bezpłatne szkolenia - wykaz firm

 

Jak pisaliśmy w poprzednich numerach Gazety, w 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”.

 Program przewiduje wsparcie edukacyjne dla 10 000 pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych. Poniżej publikujemy wykaz kursów, które mogą zostać sfinansowane w ramach przedmiotowego programu:

1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,

2) kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

4) kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,

5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,

6) kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego,

7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne,

8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne,

9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Zakłada się, że przynajmniej 40% uczestników programu (czyli ponad    4 000 osób) ukończy kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych. W ramach projektu pielęgniarka może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym na zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych. 

W dniu 14 stycznia 2016 roku instytucja organizująca przetarg na prowadzenie powyższych szkoleń ogłosiła, że zakończyła ocenę braków formalnych i oczywistych omyłek. Poinformowała również, że do przetargu przystąpiły 62 firmy (wykaz tych firm publikujemy po prawej stronie). Teraz wszystkie wnioski zostaną ocenione pod względem formalno-merytorycznym.

(mm)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych