Szpital proponuje potencjalnym pielęgniarkom najniższą krajową za pracę w oddziale .... intensywnej terapii. Dziwi się, że chętnych brak.

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

 

Zobacz artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie 

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016: „Gospodynie” - Komitet Społeczny Pielęgniarek Oddziałowych

 

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5 - To jest tylko 400 zł brutto brutto na pielęgniarkę.

 

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - Ratownik medyczny na oddziale