Zobacz materiał telewizyjny. O osiągnięciach izby pip. Są czy ich nie ma? Czy izba żyje własnym życiem? Czy ma jeszcze kontakt z rzeczywistością? Może powinna zostać zlikwidowana? Zapraszamy do dyskusji.

Działalność izby pip.

 

 

 

W dniach pomiędzy 26 lutego a 18 marca 2015 roku redakcja Ogólnopolskiego Miesięcznika Gazeta Pielęgniarek i Położnych na facebooku przeprowadziła sondę na temat oceny działalności izby i związku pip na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych. 

W sondzie zagłosowało ponad tysiąc osób. Respondenci mieli do wyboru następujące odpowiedzi: oceniam -  bardzo pozytywnie, pozytywnie, nie mam zdania, negatywnie, bardzo negatywnie. Wynik sondy?

Ponad 90% ankietowanych oceniło działania izby i związku pip na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych negatywnie i bardzo negatywnie. 

Szczegółowe wyniki sondy prezentjemy na poniższym wykresie.

 

 

Mariusz Mielcarek