Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 3/2016 - Radziwiłł: "to ciężar nie do uniesienia przez budżet państwa"

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dyskusji w sprawie tzw. podwyżek pielęgniarek i położnych.

Często w tej sprawie zabiera głos minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Z jednej strony mówi, że porozumień należy dotrzymywać, z drugiej strony wskazuje, że budżet państwa nie uniesie obciążeń finansowych związanych z realizacją porozumienia. Minister ubolewa w swoich wypowiedziach także nad faktem, że docierają do niego sygnały, iż pielęgniarki będą teraz więcej zarabiały niż lekarze. Bardzo krytycznie o porozumieniu wypowiada się NSZZ „Solidarność”. Związek ten firmuje opinię prawną, z której wynika, że tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych jako „prawa niespełniające kryteriów praw słusznie nabytych stanowią prawa incydentalne i jako  takie nie podlegają one ochronie konstytucyjnej”. Ten sam związek złożył skargę w przedmiotowej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych są poddawane ostrej krytyce przez członków Rady Dialogu Społecznego. Argumenty, które padają, to: konieczność „usunięcia tego rozporządzenia podwyżkowego z przestrzeni prawnej”, „anulować te paragrafy przedmiotowego rozporządzenia, które łamią obowiązujący ład prawny”, „konieczne jest wypracowanie rozwiązań w tym zakresie, które będą obejmować pracowników całego środowiska ochrony zdrowia”.

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.05.13 13:29:33 ~Fik

Nie do udźwigniecia to są place jakie otrzymują lekarze 10 razy więcej niż pielęgniarki!

#2  2016.06.12 16:27:03 ~alfa

Czy są jeszcze w Polsce pielęgniarki i położne należące do NSZZ Solidarność-związku ,który dla dobra tychże domaga się zniesienia podwyżki 4X400? Mam głęboką nadzieję,że szybko zweryfikują swoją przynależność. W jaki sposób wspierały strajkujące koleżanki z CZD? Takie działania związku to jakieś kuriozum,na skalę światową.

Dodaj komentarz