Ministerialny zespół ds. POZ: "Docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ".

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

 

Zobacz także:

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

 

 

Informacje z posiedzenia zespołu ds POZ

Docelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest tworzenie wspólnych list pacjentów przez lekarza, pielęgniarkę i położną POZ - uznał na ostatnim posiedzeniu (17 lutego b.r.) zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania projektu założeń ustawy o POZ. Zdaniem zespołu, w okresie przejściowym podmioty, które obecnie funkcjonują w oparciu o dotychczasowe rozwiązania powinny mieć możliwość kontynuacji działania. Ponadto eksperci pracujący nad założeniami ustawy POZ są zdania, że należy utrzymać możliwość zarówno łącznego, jak i rozdzielnego kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej, natomiast nie powinno się rozdzielać zadań i stanowisk pielęgniarki POZ na pielęgniarkę rodzinną i zabiegową (wskazane umożliwienie elastycznego łączenia obydwu funkcji). Podczas ostatniego posiedzenia dyskutowano także na temat rozwiązań organizacyjnych pozwalających podmiotom POZ na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem budżetu powierzonego (fund-holding), obejmującego zakres POZ (świadczenia nocnej i świątecznej opieki, świadczenia w środowisku nauczania, transport sanitarny), zakres AOS (konsultacje jednorazowe i stałe leczenie), oraz szerszych zakresów świadczeń w ramach opieki koordynowanej.

STRATEGIA ZMIAN W POZ CORAZ BLIŻEJ 

Zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie POZ przygotował już wstępny dokument, który jest efektem jego wielotygodniowej pracy. Opracowana przez zespół „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje strategii rozwiązań systemowych” została wstępnie zredagowana na posiedzeniu 5 kwietnia b.r. , a po ostatecznej redakcji zostanie przekazana ministrowi zdrowia. Jest to dokument, który zostanie wykorzystany do projektu założeń ustawy o POZ. Zespół rozpoczął pracę w styczniu b.r., a w jego skład weszli przedstawiciele wszystkich organizacji lekarzy rodzinnych, a także reprezentanci organizacji pielęgniarek, pacjentów, pracodawców, ekspertów i menedżerów ochrony zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje w nim prezes Jacek Krajewski, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Marek Twardowski, Andrzej Zapaśnik i Mariusz Kocój.

SPOTKANIE POROZUMIENIA ZIELONOGÓRSKIEGO Z SZEFEM NFZ 

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych było jednym z tematów spotkania przedstawicieli PZ z p.o. prezesa NFZ Andrzejem Jacyną 12 kwietnia b.r. Porozumienie Zielonogórskie reprezentowali prezes Jacek Krajewski i wiceprezesi: Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz Marek Twardowski. P.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna zadeklarował ścisłą współpracę z Federacją, a jej reprezentanci przypomnieli o deklaracjach składanych w grudniu 2015 r. przez ówczesnego szefa funduszu podczas negocjacji kontraktów na 2016 rok – przede wszystkim o likwidacji wskaźnika wykonania badań diagnostycznych w POZ od 1 kwietnia b.r. Poruszyli także problem finansowania świadczeń POZ. Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, trudnych warunkach finansowania, niedoborach kadry medycznej oraz o powstającej strategii funkcjonowania POZ.    

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE ZDROWIA 

Prezes Federacji PZ Jacek Krajewski wraz z wiceprezesem Markiem Twardowskim spotkali się we wtorek 19 kwietnia b.r. z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Głównym tematem spotkania były zasady kontraktowania świadczeń w POZ, które będą obowiązywać od czerwca do końca 2016 roku. Podczas rozmów nie zapadły wiążące ustalenia. Zaplanowano kolejne spotkania poświęcone temu ważnemu dla wszystkich lekarzy POZ zagadnieniu.

źródło: http://www.federacjapz.pl


 

Parafrazując słowa ministra zdrowia, można stwierdzić, że minister zdrowia przekazał pielęgniarkom i położnym w sejmie w dniu 27 kwietnia 2016 roku komunikat: jak zapadnie ostateczna decyzja o WAS ROZSTRZELANIU, to się nie martwcie. Przecież wcześniej WAS o tym poinformujemy i będziecie miały odpowiednio dużo czasu, aby się do tego ROZSTRZELANIA przygotować. Posłuchaj ministra z rządu PIS. Mariusz Mielcarek