Poseł do ministra zdrowia: Jakie argumenty stoją za propozycją tworzenia zespołów lekarsko-pielęgniarskich z wiodąca rolą lekarza rodzinnego jako jedynego podmiotu uprawnionego do kontraktowania świadczeń zdrowotnych? I jak wyglądałaby redystrybucja wynagrodzeń przekazywanych prze lekarzy rodzinnych pielęgniarkom i położnym z tytułu wykonywania poszczególnych zakontraktowanych świadczeń?

Zamach na samodzielność podmiotów poz prowadzonych przez pielęgniarki i położne.

 

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

 

Interpelacja poselska do ministra zdrowia

w sprawie zmian w podstawowej opiece zdrowotnej
 

Szanowny Panie Ministrze!

System Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien być filarem służby zdrowia w zakresie zarówno wykrywania i leczenia chorób jak i profilaktyki. Niestety na efektywność tego systemu uskarżają się nie tylko pacjenci, ale również lekarze rodzinni, jak i pielęgniarki. Konieczność wprowadzenia zmian jest bezdyskusyjna. Od kilku miesięcy środowisko medyczne z uwagą obserwuje działania rządu w tym zakresie i niestety kierunek tych zmian budzi poważne zastrzeżenia.

Istnieją poważne obawy, iż proponowane zmiany projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych naruszają zasadę wolności gospodarczej, wyrażoną w Konstytucji RP jako jedną z elementów społecznej gospodarki rynkowej.

Propozycja kontraktowania wszystkich świadczeń przez lekarza rodzinnego skutkuje składaniem przez pacjentów wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy, co może być niezgodne z Kartą Praw Pacjenta (Rozdział 1, pkt 1 Karty Praw Pacjenta), która określa prawo pacjenta do „Wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego”.

Dodatkowo, proponowana ingerencja w działanie wolnych i samodzielnych zawodów jakimi są zawód pielęgniarki/pielęgniarza i położnych, w odczuciu samych zainteresowanych godzi w prestiż wykonywanego przez nich zawodu, co stoi w sprzeczności z obowiązującą w Polsce Deklaracją Monachijską „Pielęgniarki i położne na rzecz zdrowia” z dnia 17 czerwca 2000 r. Wspomniana deklaracja zaleca działania wzmacniające rolę pielęgniarek i położnych w dziedzinie zdrowia publicznego i promocji zdrowia, w tym realizacji programów profilaktycznych.Do tej pory pielęgniarki i położne były pomijane w programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ, takich jak program profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych, przewlekłej choroby płuc, układu krążenia, itd. Pielęgniarki i położne, które na co dzień są najbliżej pacjentów, świadcząc często usługi bezpośrednio w ich domach realizują zaledwie jeden program profilaktyczny, tj. profilaktyki gruźlicy.

W związku z powyższym zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

1. Jakie argumenty stoją za propozycją tworzenia zespołów lekarsko-pielęgniarskich z wiodąca rolą lekarza rodzinnego jako jedynego podmiotu uprawnionego do kontraktowania świadczeń zdrowotnych? I jak wyglądałaby redystrybucja wynagrodzeń przekazywanych prze lekarzy rodzinnych pielęgniarkom i położnym z tytułu wykonywania poszczególnych zakontraktowanych świadczeń?

2. Jak ustosunkuje się Pan do obaw zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych, prowadzących własne podmioty gospodarcze, że proponowane zmiany w sposobie kontraktowania świadczeń medycznych mają na celu podwyższenie wynagrodzeń lekarzy rodzinnych, kosztem środowiska pielęgniarskiego?

3. Czy rozważa Pan możliwość odstąpienia od tworzenia zespołów lekarsko-pielęgniarskich z wiodąca rolą lekarza rodzinnego podjęcia rozmów z pielęgniarkami i położnymi prowadzącymi podmioty gospodarcze?

4. Czy i jak Ministerstwo zamierza wywiązać się z przyjętych zaleceń Deklaracji Monachijskiej? Jakie działania są planowane w celu wzmocnienia udziału pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotne?

5. Czy w zakresie wzmacniania roli pielęgniarek i położnych w systemie zdrowia rozważane jest przekazanie środowisku pielęgniarek realizacji większej ilości programów profilaktycznych?

Z poważaniem

Adam Szłapka

Poseł Adam Szłapka

11-04-2016