W sejmie głosowana jest poprawka, przyznająca podwyżki dla grupy pielęgniarek. Jak głosuje posłanka - pielęgniarka, przewodnicząca zespołu parlamentarnego ds. pielęgniarek i położnych?

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

                                        *Kliknij po więcej informacji

 

 

Tak traktowane są pielęgniarki!

 

Prezydent Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość puszczali oko do pielęgniarek w kampanii wyborczej. Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób obecnie rządzący podchodzą do problemów zawodowych pielęgniarek.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 15 stycznia 2016 roku jeden z posłów zgłasza poprawkę do budżetu na 2016 rok.

Poprawka większością głosów PIS zostaje odrzucona.

Wobec powyższego wnioskodawca poprawki zgłasza wniosek mniejszości, który brzmi:

„85) W części 01 - Kancelaria Prezydenta RP - zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 446 tys. zł w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 85/24 - Województwo śląskie na ratownictwo medyczne (rozdz. 85141) (§ 2840) na podwyżki wynagrodzeń na 68,7 etatów pielęgniarek w zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego”.

W dniu 27 stycznia na posiedzeniu plenarnym sejmu jedna z posłanek mówi:

Poseł Gabriela Lenartowicz

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje pytanie związane jest z poprawką, która znajduje się w sprawozdaniu komisji pod nr 85, dotyczącą środków w niewielkiej, jak na poprawki budżetowe, wysokości 446 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu wojewody śląskiego, na podwyżki wynagrodzeń, na 68,7 etatu pielęgniarki w zespołach ratownictwa medycznego podwykonawców wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.

Chciałam zarekomendować państwu tę poprawkę i jednocześnie zapytać, czy być może rząd przewiduje w innym przedziale jakieś inne środki, którymi zostanie rozładowana ta gorsząca sytuacja, gdzie w tym samym publicznym szpitalu jedne pielęgniarki uzyskały podwyżkę, a drugie tylko dlatego, że legalnie wykonują pracę w ramach podwykonawstwa dla publicznego wojewódzkiego pogotowia ratunkowego, są inaczej, gorzej traktowane. Być może rząd przewiduje inne źródło i prosiłabym o ewentualne uwzględnienie tej poprawki w ramach wniosków mniejszości. Dziękuję.

Co się dzieje dalej?

W dniu 30 stycznia na plenarnym posiedzeniu sejmu odbyła się taka dyskusja (cytuję za stenogramem sejmowym):

Poseł Gabriela Lenartowicz

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyskutujemy tu o milionach, dziesiątkach, setkach milionów, ba, czasem ponad miliardzie, a moje pytanie wiąże się z wnioskiem mniejszości dotyczącym niewielkiej wartości 446 tys. zł. Mówiono tu już o tym, że pielęgniarki – to jest najgorzej, można powiedzieć, uposażona grupa zawodowa w sferze publicznej – dostały podwyżki. Otóż nie wszystkie. 68 pielęgniarek w województwie śląskim tych podwyżek nie dostało.

Mimo że pracują w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i ich koleżanki na innych oddziałach te podwyżki dostały, one nie dostały, bo zgodnie z prawem tenże publiczny szpital jest podwykonawcą (Dzwonek) wojewódzkiego pogotowia ratunkowego. Moje pytanie. Jeśli szanowny Sejm nie będzie mógł z wiadomych względów zagłosować za tym wnioskiem mniejszości, zwracam się do pani premier z pytaniem, czy w imię sprawiedliwości, równego traktowania i solidarności… (Głos z sali: Tak.)

…wobec kobiet znajdzie te naprawdę niewielkie środki dla tych uczciwych, porządnie pracujących… (Głos z sali: Czas!)

…z wielkim poświęceniem kobiet, żeby zostały równo potraktowane, bo co do tego, że jest to rozwiązanie…

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

…niesprawiedliwe i de facto bezprawne, nie ma wątpliwości. Dziękuję.

Marszałek:

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 85. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 449 posłów. Za głosowało 209 posłów, przeciw – 235 (wszyscy posłowie PiS), wstrzymało się 5 posłów.

Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.

 

Jak głosowała posłanka PIS Bernadeta Krynicka - przewodnicząca Parlamentarnego Zespółu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej? Przeciw!


Wybrał:

Mariusz Mielcarek

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.06.27 10:09:43 ~ola

A to dobreeeeeeeee! Tak na początek tygodnia.

#2  2016.06.27 16:23:31 ~piel. Mary

A żeby ją szlak trafił !

#3  2016.06.27 16:48:22 ~piel

Nie no to chyba jakaś kpina jest

#4  2016.06.27 17:41:46 ~Agnieszka

ŻENADA

#5  2016.06.27 19:23:13 ~franky

Niech sobie dziewuchy uregulują sytuację prawną to dostaną. Takie praktyki m9gą spowodować masę nieprawidłowości i oszustw, także teraz pielęgniarki które pracują w WPRze rozmawiają z administeacją szpitala o przejście na ich etaty.

#6  2016.06.27 21:55:59 ~Piel.

Torba wredna

#7  2016.06.29 07:52:31 ~jola

W iinnych krajach Europy pielęgniarki maja renomę i dobre place w Polsce nadal traktowane są jako siostry miłosierdzia.Juz nie wspomnę o tych co tak głosują jak ich nazwać.Ile sobie przyznają za jedno posiedzenie?

#8  2016.07.14 03:43:00 ~Lenka

A wy myślicie, że dlaczego nasz zawód jest tak traktowany? Bo zarówno "nasze" przedstawicielki w sejmie jak i w samorządzie maja nas tam gdzie słońce nie dochodzi. Grunt, że im jest dobrze. Dopuszczają do upodlania i ograniczania naszego zawodu. za chwilę dadzą uprawnienia pielęgniarki opiekunom med. Bo będzie taniej. Bo ratownicy mają większe uprawnienia jak pielęgniarka ze specjalizacją. I po co się kształcić?

#9  2016.07.25 18:16:21 ~oki

Za takie zachowanie to won z zawodu-proszę wystapic donaczelnej rady pielegniarek z wnioskiem o skreślenie B.Krynickiej z listy pielegniarek-szkodzi całemu środowisku.won

#10  2016.09.14 23:27:01 ~gabi

Jak to punkt widzenia zależy od żłobu.

Dodaj komentarz