Poseł do ministra zdrowia: Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec sprzeciwu pielęgniarek i położnych, które nie wyrażają zgody na wspólne finansowanie świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej rodzinnej?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

      

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie wspólnego finansowania świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej

 

Szanowny Panie Ministrze, prasa informuje, że pielęgniarki nie zgadzają się z proponowanymi regulacjami zawartymi w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej opracowanej przez zespół powołany przez Pana Ministra. Określenie roli i miejsca pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki praktyki, pielęgniarki szkolnej oraz położnej środowiskowej ma kluczowe znaczenie, dlatego NRPiP domaga sie? rzeczywistego dialogu. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie wyraża zgody m.in. na: wspólne finansowanie świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej. NRPiP stoi na stanowisku, z?e osobne finansowanie jest bardziej transparentne.

W związku z powyższym pytam:

Jakie jest stanowisko Ministerstwa wobec sprzeciwu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która nie wyraża zgody na wspólne finansowanie świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej?

Poseł: Anna Elżbieta Sobecka

20 lipca 2016 

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

 

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.