Rynek szkoleń dla pielęgniarek to spory biznes. Spór - kto powinien być kierownikiem specjalizacji. Dlaczego nie pielęgniarka ze średnim wykształceniem, 5 letnim doświadczeniem? Magister? Pracownik naukowy lub nauczyciel akademicki?

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

      

 

Zobacz także: Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 5/2016: Specjalizacje pielęgniarek i położnych po nowemu

 

Minister zdrowia zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Ma zostać uregulowana kwestia kwalifikacji kierowników specjalizacji. 

W ramach konsultacji społecznych złożono uwagi do przedmiotowego projektu. 

Poniżej dwa odmiennie stanowiska w omawianej sprawie...

 

 

Zobacz także:

Patologia na rynku szkoleń pielęgniarek i położnych