"Pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej - choć ostro przeciw temu protestowały - nie będą już mogły zawierać osobnych kontraktów na sprawowanie opieki nad pacjentami. Kontrakt dostanie tylko zespół złożony z lekarza, pielęgniarki, położnej, ewentualnie higienistki i dietetyka".

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

      

 

29 lipca 2016 roku - przeczytaj artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 
 
 

Komentarze użytkowników

#1  2016.07.30 08:11:31 ~Asdas

Czyli co długoterminòwka z lekarzem ?

#2  2016.07.30 08:11:33 ~Asdas

Czyli co długoterminòwka z lekarzem ?

#3  2016.07.30 22:24:44 ~tomek

Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016–2018 Priorytet IV: Nowa Podstawowa Opieka Zdrowotna Cel 1: Budowa zespołu podstawowej opieki zdrowotnej Głównym elementem projektowanych zmian w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jest utworzenie zespołu POZ złożonego z lekarza, pielęgniarki, pielęgniarki szkolnej i położnej. W skład tego zespołu może wejść także dietetyk jako wsparcie dla jednego z nowych zadań POZ, jakim będzie profilaktyka zdrowotna. Sam zespół POZ będzie pracował w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków, ze wskazaniem podziału środków na ich działanie i wynagrodzenie. Jeden podmiot będzie miał jedną listę pacjentów dla wszystkich członków zespołu POZ. Zespół POZ będzie miał za zadanie współpracować z innymi podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem i profilaktykę zdrowia, w tym z dyrektorami i nauczycielami szkół czy przedszkoli, a także innymi osobami zaangażowanymi w proces leczenia i profilaktyki, np. udzielającymi pomocy w AOS lub szpitalu Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce na lata 2016–2018 Cel 3: Finansowanie nowej POZ i budżet powierzony Wraz ze zreformowanym zespołem POZ i rozpoczęciem koordynacji systemowej poprzez POZ, zostanie wprowadzony nowy system finansowania, istotnie reformujący dzisiejszą stawkę kapitacyjną. Obok stawki podstawowej pojawi się komponent motywacyjny za profilaktykę i promocję zdrowia, dodatek za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz dodatki za wyniki leczenia pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi. Obok stawki kapitacyjnej i komponentów motywacyjnych pojawi się część budżetu powierzonego na dwa podstawowe zadania realizowane przez POZ: badania diagnostyczne i specjalistykę. W obu przypadkach będą to środki wypłacane za zrealizowane badania i wizyty u lekarzy specjalistów, które nie będą mogły zasilać budżetu POZ. Celem nowelizacji jest także zmiana sposobu kontraktowania POZ i wydłużenie czasu trwania kontraktów. PRIORYTET IV - HARMONOGRAM ZMIAN Przekazanie do RM Grudzień 2016, Prace parlamentarne Styczeń 2017 Podpisanie ustawy Luty 2017,Wejście w życie Lipiec 2017

#4  2016.07.30 22:33:09 ~tomek

Ważne jedna lista, dla wszystkich członków zespołu, czyli mając kontrakt z NFZ idziemy na trawkę. Kilka lat temu izbianki nakazały pielęgniarkom, które pracują w gabinetach zabiegowych, zrobienie kursów piel. rodzinnego, więc doktorki mają zaplecze do stworzenia zespołu. I już po nas. spokojnej nocy życzę

#5  2016.07.31 01:00:17 ~tomek

Kaczor zawsze miał pielęgniarki w d.ie, pokazał to już w białym miasteczku.

Dodaj komentarz