Od 1 września 2016 roku dodatek 800 zł brutto brutto. Porozumienie "panie w czepkach" takie podpisały, że podział dodatków w poszczególnych szpitalach jest całkowicie dowolny, a skuteczne odwołania pielęgniarek niemożliwe.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

      

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 

 

Pierwsza podstawowa sprawa:

1. Porozumienie mówi o przekazaniu środków finansowych do świadczeniodawców.

Nie do konkretnych pielęgniarek i położnych! 

Dlatego na tym etapie nie ma sensu zadawanie pytania: ile ja dostanę dodatku od 1 września 2016 roku? 

Nikt nie zna na nie odpowiedzi! Można tylko gdybać. I odpowiedzieć w przybliżeniu. 

Np. 0 złotych, a może 1000 zł. Obie odpowiedzi są teraz tyle samo warte! 

2. Porozumienie reguluje jeszcze jedną ważną kwestię:

Ile środków ma do danego podmiotu leczniczego przekazać NFZ?

Na to pytanie można udzielić dość precyzyjnej odpowiedzi.

Zapisano w porozumieniu:

"U świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi (dodatek stażowy, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek świąteczny, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej wyniesie:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., 

Czyli NFZ przekaże środki finansowe według zasady: na każdy cały etat pielęgniarki lub położnej przekaże 800 zł, na pół etatu 400 zł. Co z umowami zlecenia? Tutaj szpital musi przeliczyć godziny i zamienić to na wymiar etatu. Np. 80 godzin zlecania to ok. pół etatu. NFZ przeleje za tą umowę zlecenie około 400 zł. Co z kontraktami? Tak samo. 

Uwaga! Nie należy stosować w tej kwestii takiego myślenia. Mam cały etat to szpital dostał na mnie 800 zł. Nie na Ciebie. To idzie do wspólnego worka! Możesz z tej puli dostać 0 zł lub 1000 zł. To będzie zależało od sposobu podziału środków finansowych przez autorów tego porozumienia czyli związki pip w zakładach pracy.

Tutaj pojawia się jeszcze jedna kwestia. Porozumienie reguluje, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy dyrekcją a związkami pip w zakresie sposobu podziału przedmiotowych środków finansowych: - "podział tych kwot nastąpi w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu".

Czyli w takim przypadku pielęgniarka lub położna na całym etacie dostanie 800 zł, na pół etacie 400 zł. Umowa zlecenia i kontrakty zgodnie z przeliczeniem godzin, o którym pisałem powyżej.

Oczywiści wszystkie kwoty powyżej są brutto brutto!

Mariusz Mielcarek