Dodatek 800 zł brutto brutto. Teraz do dnia 15 sierpnia szpitale muszą przesłać wykazy zatrudninoych pielęgniarek i położnych - stan na dzień 1 sierpnia 2016 roku.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

 

      

 

W lipcowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika:
 
Artykuł redakcyjny w sprawie propozycji minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia 
 
 
Komunikat ministerstwa zdrowia 
 
 
Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wraz z uzasadnieniem 
 
 
Opinie związków zawodowych 
 
 
 
 

Do dnia 15 sierpnia dyrektorzy podmiotów leczniczych (szpitali) mają obowiązek przesłać do dyrektorów wojewódzkich oddziałów NFZ informację o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na liczbę etatów. W przypadku pielęgniarek i położnych "kontraktowych" liczbę tych osób należy przeliczyć na liczbę etatów.

Powyższa lista pielęgniarek i położnych ma zawierać:
- numer prawa wykonywania zawodu,
- numer PESEL,
- wymiar etatu albo równoważnika etatu (kontrakty). 

W ciągu 14 dni od otrzymania powyższego wykazu NFZ aneksuje umowy o udzielanie świadczeń w taki sposób, aby zawierały: "wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.".  W tej sytuacji nie należy się spodziewać aby pracodawcy włączyli te dodatkowe środki do wynagrodzenia zasadniczego, tylko będą je wypłacać w formie dodatku. 

"Nową" umowę szpital przesyła do NFZ wraz:

1. postanowieniami o zwrocie środków przekazanych na tzw. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób w powyższy sposób i karze umownej w wysokości do 5 % tych środków,

2. "uzgodnionym, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających w danym szpitalu, porozumieniem dotyczącym sposobu podziału miesięcznie środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 800 zł w przeliczeniu na etat",

3. "pozytywnie zaopiniowanym przez upoważnionego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych sposobem środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych". 

z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 800 zł w przeliczeniu na etat – w przypadku gdy u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe.

W przypadku braku: "porozumienia" ze związkami i "pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału środków finansowych" przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych" podziału przedmiotowych środków dokonuje dyrekcja.

Tzw. wzrost wynagrodzeń jest "średni", czyli rozporządzenie nie gwarantuje żadnej pielęgniarce i położnej nawet tak żenująco niskiego wzrostu wynagrodzenia, czyli zakładanego "średnio" 800 zł brutto brutto miesięcznie w okresie wrzesień -  sierpień 2017. 

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych 

 
 

Komentarze użytkowników

#1  2016.08.03 11:25:47 ~funia

Być może to ostatni grosz,na ostatnim Konwencie Marszałków Województw RP-PIS zamierza obniżyć wielkośc nakładów na slużbę zdrowia z 4,8% PKB do 4,38% PKB. 6 % PKB ma być od 2025r.Jak zwykle bicie piany a miało być tak pieknie.

#2  2016.08.03 20:40:01 ~POZ...

A co z pielęgniarkami .w Poz? I Dps? Też do staną podwyżki na kontraktach i podkontraktach?

#3  2016.08.03 22:28:38 ~piel

A nam dziś odczytano decyzje dyrekcji iż z dniem 1.08 zostaje zlikwidowana premia uznaniowa w szpitalu. Premia jest równoważnikiem tego dodatku "brutto". Wychodzimy na 0 w podwyżkach i zastanawiam się ile w tym powiązań NFZ+pracodawca aby wyjść na swoje w którym nasze=0.

#4  2016.08.04 07:11:59 ~p

Może niech szanowni pracownicy nfz sprawdzą czy rzeczywiście do każdej pielęgniarki dotarło ok . 240 zł jak wynika z wyliczeń brutto, brutto. Z tego co wiem to większość z nas nie ma takiej kwoty!

#5  2016.08.04 08:33:57 ~urwis

A co z pielęgniarkami i pielęgniarzami zatrudnionymi w Państwowym ( prywatnym) Ratownictwie Medycznym u tzw podwykonawców?

#6  2016.08.04 11:39:54 ~upokorzona

A co z pozostałym personelem? pracuję 25lat na bloku jako sanitariuszka i do wypłaty mam najniższą krajową z pracą w nocy i niedziele

#7  2016.08.04 17:00:04 ~x xx

W PSK 1 w Lublinie większość dostała znacznie mniej niż 240 bo dodano kierowniczkom, oddzialowym, koordynujacym i jeszcze uwzględniono wszelkie zasługi, tytuły, specjalizacje ale licencjatu juz nie i jak to wytłumaczyć?

#8  2016.08.04 19:21:23 ~Freed

X xx to zgłosić do NFZ niech zrobią kontrolę ;) kto dostaje pieniądze należące się dla Pielęgniarek.

#9  2016.09.05 20:06:28 ~Arena

A co jeśli teraz będę chciała zmienić ja pracę i nowa za ac o 1.10.2016? Stracę całkiem dodatek?

#10  2016.12.22 19:44:43 ~Bee

A co z pielęgniarkami zatrudnionymi po 1 sierpnia?

Dodaj komentarz