Radziwiłł: Trzeba wszcząć dyskusję - "powiedzmy, pielęgniarka asystent medyczny - osoba o nieco niższych kwalifikacjach, być może z wykształceniem nieuniwersyteckim". Jak dyskusja? Po co? Wystarczy przecież "Asystentka pielęgniarska". Szkoły prowadzą nabór! Zobacz plan nauczania.

Pielęgniarstwo 2016.

 

      

 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 9 grudnia 2015 roku 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w kontekście profesjonalistów w ochronie zdrowia"

[...] "Oczywiście chodzi o pielęgniarki, pomoc opiekuna medycznego, bo takie zawody istnieją. Muszę powiedzieć – to znowu osobista refleksja – że mam na myśli także miejsce dla kogoś pomiędzy pielęgniarką i opiekunem medycznym. Uważam, że po prostu trzeba wszcząć w Polsce dyskusję na temat zawodu, który po angielsku nazywa się assistant nurse. Nie ma on polskiego odpowiednika. Jest to, powiedzmy, pielęgniarka, asystent medyczny, osoba o nieco niższych kwalifikacjach, być może z wykształceniem nieuniwersyteckim". [...]

Wybrał:

Mariusz Mielcarek

Zobacz nabór na kierunek: asystentka pielęgniarska

Zobacz także:

Nowe zawody pielęgniarskie? Asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe)?